Archive | July 5, 2010

You are browsing the site archives by date.

No Gay, No Employment Policy

Tunay na naging mainit sa nagdaang buwan ang usapin tungkol sa deployment ng mga Filipinos na nasa kuwadra ng mga homosexuals pagkatapos lumabas ang recruitment directive na pinadala ng Royal Embassy of Saudi Arabia sa mga employment recruiting agencies sa Manila. At kasabay nito, naging mainit din ang naging mga paalala at tagubilin ng mga […]