Patawad Bayan at Kitay Nilisan


Patawad Bayan at Kitay Nilisan

 

Ipagpatawad mo Bayan at kitay nilisan,
Upang baloy dukalin sa Gitnang Silangan
Ang mabangong Riyal. Libong katanungay
Bakit pa umalis kung talagang minahal
Ang sariling bansang may ginto ring lantay?

Huwag maghinanakit kung saang lupalop
Ako ay lumayo. Hayaang hanapin ang bilog
Na pag-asang hindi nakita at sanay nasaklot,
Upang ipamugong sa kalam ng tiyang makirot;
Ay! Banyagang bansay gustong ipagbantog.

Hindi mo ba alam na ang inihuntay lumang
Aparador na ang nasa loob ay tudyong salita?
Manangis ka Bayan! Dahil ang nagpapasasa
Ay ang malalapit sa nililok na gintong banga!
Na hugong-balitang isang birhen ang gumawa.

Bayan ko! Akoy patawarin sa aking pag-alis,
Hayaan  magsanga ang landas ng binging daigdig
Bago ko balikan ang lantay mong gintong kinupit,
Inumit, isiniksik sa kaban ng tipan sa sariling silid
Nitong mga gunggong na sa pamahalaan ay ganid.

Sakaling mapugto ang hininga ng yutang gahaman
Doon sa palasyo, uuwi rin ako o mahal kong Bayan.
  
NI RAUL FUNILAS
Inilathala ng Bulatlat

10 May 2006

Posted by Nicanor “Tatang” Salvador at OFW-Saudi egroup

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s