Dear FFBP


Dear FFBP (Filipinos For Better Philippines),

ffbp

Isang munting tula ng aking paghanga
sa lahat ng nangangasiwa sa katipunang FFBP.

Ako’y natutuwa,
Ang samahang ito’y nalikha,
Sapagkat aking napagalamang,
Kay dami pa palang nagmamahal sa ating bansa.

Sari-saring paksa’y,
Sinasaliksik tinatalakay,
Kanya-kanyang pananaw ipinaglalaban;
Ang nakakalungkot lamang kapag nagkasarapan,
Humahantong sa di inaasahang personalan.

Talas ng isipa’y nabibigyan ng buhay,
Mapa-wikang sarili o mapadayuhan,
Mayroong tonong maka-bayan,
May himig maka-banyaga; nangag-tutungayawang
ipangtanggol kanya-kanyang diwa.

Lahat sana ng ikagagaling,
para sa bayan nating ginigiliw,
Talas ng isipan ating ng pagsama-samahin,
Mag kaisa-isa na sa i-isang layunin,
Maging isang bansa sa isang diwa at gawa,
Sa ilalim ng isang bandila.

flag

Mabuhay po ang samahang FFBP!
litocabrera

Note: Please be informed that FFBP today is the United Filipinos Worldwide for Community Development – UFWCD. 

Advertisements

One thought on “Dear FFBP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s