Ramadan Karim!


Ramadan Karim! (August 11 to Sept. 10, 2010)

Ang Ramadan ay buwan ng pag-aayuno para sa mga Muslim sa buong mundo. Kalakip nito ang pigilin ang sarili mula sa pagkain, pag-inom, at pakikipagtalik mula sa madaling araw hanggang dapit-hapon sa panahon ng Ramadan. Para sa mga nag-aayuno ito ay isang paraan ng pagpigil sa  nasa ng katawang tao at pisikal na pangangailangan. Subalit yaong hindi nag-aayuno ibig sabihin hindi nito naiintindihan ang kanyang layunin.

Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay isa sa limang haligi ng Islam. Ang mga ito ay ang pundasyon kung saan ang buong istraktura ng Islam ay itinayo. Ang mga ito ay binubuo ng deklarasyon ng pananampalataya, panalangin, pag-aayuno sa Ramadan, nagbabayad ng Zakah [ang taunang kawanggawa] at gumaganap ang paglalakbay sa banal na lugar sa Makkah, na kilala bilang “Hajj.” Ang mga Muslim ay kinakailangan na gawin ang mga ito dahil sila ay bahagi ng kanilang relihiyosong mga tungkulin at ang mga ito ay bahagi ng kanilang tipan sa Diyos. Ang kakayahan ng pag-aayuno sa Ramadan at ang kanyang layunin ay sumailalim sa Banal na Aklat ng Qur’an.

Ang banal na buwan ng Ramadan ay tumutulong sa mga muslim na bumuo ng moral na disiplina. Ang pag-aayuno ay hindi lamang para sa pagpigil ng sarili sa pisikal na pangangailangan, ito ay isang okasyon na ipatupad ang moral na responsibilidad para sa espirituwal na paglago. Ang Ramadan ay isang uri ng pagbati sa Diyos at pagtupad ng pangako sa mataas at marangal na kaparaanan. Sa Islam, ang tunay na pag-aayuno ay paglilinis sa sarili, pagtitiis, pagpapatawad, awa at pakikiramay.

Sa mga bisita ng kaharian, irespeto natin ang banal na buwan ng mga muslim. Hindi man sa aspetong gawin natin ang kanilang pag-aayuno ngunit may mga kaugalian at mga regulasyon na dapat sundin sa pamamagitan ng hindi kumain, uminom, o maninigarilyo sa harap ng mga Muslim o sa anumang pampublikong lugar sa Kaharian sa mga oras na may liwanag pa ang araw.

Sa mga Muslim saan man dako sa mundoPeace, Happiness and Divine Blessing  to you all! RAMADAN KARIM! – ( Bong Amora)

Please click on the gift pack...Thanks!

From: OFWempowerment Blog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s