Angat ka nga Pinoy!


ANGAT KA NGA PINOY!

Habang naglalakad, tumitingin tingin, ng aking mabili
Nang maipadala, sa aking pamilya, sapagkat nawili
Habang namimili, tanong ng tindero, ‘ko daw ba’y nepali
Sa arabong wika, sagot ko sa kanya, ”ana Pilipini”

Tinderoy nag”thumbs up”, ibig na sabihin, ayos daw ang pinoy
Sa bargain na damit, sa paghahalungkat, akoy nagpatuloy
Habang nagka kalkal, may pagmamalaking, sa isip sumibol
Sapagkat ramdam ko, at napatunayang, ANGAT KA NGA PINOY

Isa dalwa tatlo, apat lima anim, marahil ay walo
Mga dominanteng, mga manggagawa, sa bansang arabo
Sa ganda ng papel, na ating ginampang, mga pilipino
Nasumpungan tayong, lagi sa listahang, nag numero uno

Hindi bat yay dahil, sa tayo ay tapat, sa ating tungkulin
Ano mang iatas, bastat makakaya, ay ating gagawin
Kayat ang tiwala, sa ating sarili, ay pana tilihin
Isiping tayo ay, mga pilipinong, may talento’t galing

Imahen ng ating, lahing dinadalay, ating pag ingatan
Papel na kayputi, ni kahit, gatuldok, huwag dudungisan
Nang di man dumating, ganda nitong bukas, sa Lupang Hinirang
May matatakbuhang, mainit na bansang, naghihintay lamang

By: Briggs Napicog

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s