Bangon Philippines!!!!


Bangon PILIPINAS ! !

BANGON PHILIPPINES!

BANGON PHILIPPINES!

Super Typhoon Yolanda left massive damages in several municipalities and cities in the Philippines as it started its destructive course through the country early morning of November 8, 2013. Help over 4 million affected Filipinos to stand back up again as the country rebuilds itself as a nation. Below are some ways you can help relief efforts already underway. Let’s do this!

Donate : Donors are advised to conduct due diligence before donating money directly to personal bank accounts.

helpmap-btn

helpdirectory-btn

helplist-btn

I’M LOOKING FOR SOMEONE: Help create a masterlist of all Yolanda survivors. Let friends & family know others are okay. Click Here!   or  GOOGLE PERSON FINDER: Typhoon Yolanda.

I ask all of you to join me in prayer for the victims of Typhoon Haiyan / Yolanda especially those in the beloved islands of the Philippines –  Pope Francis

Advertisements

One thought on “Bangon Philippines!!!!

  1. Ang trahedyang ito ay isang panawagan sa atin ng Diyos. PANAHON NA tayo ay magbalik loob sa Diyos, PANAHON NA tanggapin ang Panginoong HESUS at magkaroon ng TUNAY NA RELASYON sa DIYOS,, hindi po RELIHIYON na gaya na ating kinagisnan, Ngunit ang ang nais ng DIyos ay tunay na RELAYSON sa kanyang anak na si HESUS.

    “Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad; akin ngang didinggin sa langit, at ipatatawad ko ang kanilang KASALANAN, at pagagalingin ko ang kanilang lupain..” 2 Cronica 7:14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s